NELSON LABORATORIES, LLC (USA) REPORT

Více než 99% účinnost filtrace
bakterií a virů

Certifikace - DentalPoint Shop
Certifikace - DentalPoint Shop

Konečně se volně nadechnete
díky differential pressure

Co je to differential pressure, neboli Dýchací odpor?

Dýchací odpor přes jakoukoliv masku či respirátor se měří pro výdech i nádech. Je klasifikován jednotkou Delta P a uvádí se v Pa/cm2 nebo mm H2O/cm2. Čím vyšší je Delta P, tím větší je dýchací odpor. Měření se provádí dle norem EN 14683 a PPE (EN 149:2001+A1:2009 / 7.16 Breathing Resistance)

Ochranné roušce Safety Nano Protect byly v Nelson Labs (viz přiložený dokument) naměřeny tyto hodnoty:
48,2 – 58,6 (Pa/cm2a  4,9 – 6,0 (mm H2O/cm2)
Pro porovnání:

Respirátor FFP2

Nádechový dýchací odpor Delta P až 175 (Pa/cm2)
Výdechový dýchací odpor Delta P s ventilem až 110 (Pa/cm2)
Výdechový dýchací odpor Delta P bez ventilu až 145 (Pa/cm2)

Respirátor FFP3
Nádechový dýchací odpor Delta P až 350 (Pa/cm2)
Výdechový dýchací odpor Delta P s ventilem až 110 (Pa/cm2)
Výdechový dýchací odpor Delta P bez ventilu až 250 (Pa/cm2)

Chirurgická 3vrstevná maska
Nádechový dýchací odpor Delta P až 65 (Pa/cm2)
Výdechový dýchací odpor Delta P až 35 (Pa/cm2)

Zdroj :

Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities: Recommendations of CDC  

BBN, Xincheng Science & Technology, Zhengzhou, China

Jak ovlivňuje dýchací odpor metabolický systém?

V několika publikovaných studiích se ukázalo se, že dýchání pomocí masky N95 brání plynné výměně vzduchu, a způsobuje zatížení metabolického systému. Problém distribuce kyslíku u respirátorů s vysokým dýchacím odporem se projevuje při několikahodinovém denním použití, které je pravidlem u zdravotnických pracovníků.

Zde je odkaz na studii provedené u těhotných zdravotních sester (asistentek) z roku 2015.

Studie

Respiratory consequences of N95-type Mask usage in pregnant healthcare workers—a controlled clinical study

Pearl Shuang Ye Tong,1 Anita Sugam Kale,1 Kailyn Ng,1 Amelia Peiwen Loke,1 Mahesh Arjandas Choolani,1 Chin Leong Lim,2 Yiong Huak Chan,3 Yap Seng Chong,1 Paul Anantharajah Tambyah,4 and Eu-Leong Yong4

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647822/